در حال بارگذاری

تماس تلفنی اردوغان و مرکل درباره راهکار سیاسی بحران سوریه