در حال بارگذاری

تل آویو دست به دامن سامانه پر هزینه لیزری ضد موشکی می شود