در حال بارگذاری

تصویری ماندگار از لحظه خاکسپاری آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرقد مطهر عکس