در حال بارگذاری

ترکیه یک پایگاه نظامی وسیع مشرف بر لاذقیه سوریه می سازد