در حال بارگذاری

تحولات فلسطین سفر قریب الوقوع هنیه به مسکو آغاز راهپیمایی بازگشت و دومین دیدار هیئت مصری با رهبر حما