در حال بارگذاری

تجمع اعتراض آمیز در غزه در محکومیت پیش نویس آمریکا علیه حماس