در حال بارگذاری

تاکید ظریف و وزیر خارجه فرانسه بر لزوم پایبندی همه طرفها به برجام