در حال بارگذاری

بورس عربستان کل افزایش ارزشی که طی سال 2018 به دست آورده بود از دست داد