در حال بارگذاری

بشار اسد پیروزی های ارتش سوریه حق کشورها در دفاع از خود را تثبیت کرد