در حال بارگذاری

بشار اسد تصدی ریاست جمهوری عراق را به برهم صالح تبریک گفت