در حال بارگذاری

برقراری مجدد پروازهای فرودگاه یاسوج تا هفته آینده پس از سانحه سقوط هواپیما مقرر شد مسیر پروازی به مق