در حال بارگذاری

برف و کولاک راه ارتباطی 100 روستای مشگین شهر را بست