در حال بارگذاری

برخورد سمند با وانت نیسان پنج مصدوم بر جای گذاشت