در حال بارگذاری

بارتومئو احتمال جذب پوگبا را رد نکرد