در حال بارگذاری

اوکراین از ترکیه پهپاد نظامی می خرد