در حال بارگذاری

اولین دوره مسابقات قهرمانی تیرو کمان ارتش های جهان در تهران برگزار می شود