در حال بارگذاری

انفجار بمب در مسجدی در ولایت ننگرهار افغانستان