در حال بارگذاری

امام جمعه اراک آیت الله هاشمی رفسنجانی ره همواره تابع رهبری بودند