در حال بارگذاری

امارات میان اتیوپی و اریتره خط لوله نفت احداث می کند