در حال بارگذاری

اقامه نماز عید هزاران فلسطینی در خیمه های بازگشت و مسجدالاقصی