در حال بارگذاری

افزایش ۵ دلاری قیمت نفت ایران همزمان با کاهش تولید