در حال بارگذاری

افزایش صادرات نفت آمریکا به ۴ میلیون بشکه تا دو سال دیگر