در حال بارگذاری

اعتبار۳۰۰میلیون دلاری تجهیز سامانه های نوین آبیاری برای سال آینده