در حال بارگذاری

اسامی نمایندگانی که به لایحه الحاق ایران به cft رای مخالف دادند