در حال بارگذاری

از دلایل نوسان قیمت دلار از زبان رئیس کل بانک مرکزی تا پیشنهاد آقای وزیر به کسانی که سرمایه خ رد دار