در حال بارگذاری

ارزش شاخص سهام بورس پاریس به شدت کاهش یافت