در حال بارگذاری

ارزش دلار پایین آمد شاخص بورس آسیا افزایش یافت