در حال بارگذاری

ارتش یمن دو موشک به مواضع نظامیان سعودی شلیک کرد