در حال بارگذاری

ارتش آمریکا خطر حمله موشکی به جزایر هاوایی را رد کرد