در حال بارگذاری

ارتش آمريکا خطر موشک بالستيک عليه جزاير هاوايي را رد کرد