در حال بارگذاری

احکام اعدام در بحرین لغو و علی سلمان و نبیل رجب آزاد شوند