در حال بارگذاری

اتریش کنترل مرزهای خود را تا مه ۲۰۱۹ تمدید کرد