در حال بارگذاری

آیت الله هاشمی جان و مال خود را در راه انقلاب و نظام قرار داد