در حال بارگذاری

آنفلوآنزا 18 میلیون مرغ تخم گذار را نابود کرد