در حال بارگذاری

آمادگی بخش خصوصی ایران برای حضور فعال در بازسازی عراق احتمالا با خانم موگرینی دیدار می کنم