در حال بارگذاری

آخرین وضعیت سرنشینان نفتکش سانچی از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه