در حال بارگذاری

91 هزار مسجد ترکیه برای مراسم سالگرد کودتای ترکیه آماده شد