در حال بارگذاری

70 هزار واحد مسکونی زلزله زدگان بازسازی یا مرمت شده است