در حال بارگذاری

7 کشته بر اثر رانش زمین در اندونزی