در حال بارگذاری

58 هزار تن گوشت در کشتارگاه های آذربایجان غربی تولید شد