در حال بارگذاری

54 میلیون سهم در بورس همدان معامله شد