در حال بارگذاری

300 هزار نفر در آذربایجان غربی زیرپوشش بیمه کوثر قرار دارند