در حال بارگذاری

30 میلیون نفر با هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می زنند ارتباط به زودی قطع می شود