در حال بارگذاری

30 دانش آموز ممسنی در آزمون پزشکی و دندانپزشکی پذیرفته شدند