در حال بارگذاری

23 تیر 1362 گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری