در حال بارگذاری

22 نیروی داعش در ننگرهار افغانستان کشته شدند