در حال بارگذاری

2 شهر کهگیلویه و بویراحمد از خشکسالی خارج شد