در حال بارگذاری

16 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه های آب و فاضلاب هزینه شد