در حال بارگذاری

140 هزار بیمار دیابتی در فارس شناسایی شده است