در حال بارگذاری

1 2 میلیارد لیتر بنزین در پالایشگاه شازند تولید شد